Předprodej

Předprodej vstupenek v pokladně divadla je zahájen vždy první pondělí v měsíci v 16:00. Připadne – li tento den na víkend nebo svátek, tak zpravidla první následující pracovní den.

On-line předprodej vstupenek je zahájen v den osobního předprodeje ve 21:00.

V den předprodeje nepřijímáme telefonické ani emailové rezervace.

Telefonické a e-mailové rezervace jsou přijímáme až první pracovní den následující po dni předprodeje v pokladně divadla  a jsou platné až po zpětném potvrzení  (pokladna@divadloviola.cz). Na e-mailové rezervace zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel.

Předprodej na měsíc  ZÁŘÍ bude zahájen v pokladně divadla v  pondělí 18. června v 16:00, on-line předprodej bude zahájen  tento den ve 21:00.

Předprodej na měsíc ŘÍJEN bude zahájen v pokladně divadla v  pondělí 3. září v 16:00, on-line předprodej bude zahájen  tento den ve 21:00.