Předprodej

Předprodej vstupenek v pokladně divadla je zahájen vždy první pondělí v měsíci v 16:00. Připadne – li tento den na svátek, tak zpravidla první následující pracovní den.

On-line předprodej vstupenek je zahájen v den osobního předprodeje ve 21:00.

V den předprodeje nepřijímáme telefonické ani emailové rezervace.

Telefonické a e-mailové rezervace jsou přijímáme až první pracovní den následující po dni předprodeje v pokladně divadla  a jsou platné až po zpětném potvrzení  (pokladna@divadloviola.cz). Na e-mailové rezervace zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel.

Předprodej na měsíc BŘEZEN bude zahájen v pokladně divadla 4. února v 16:00, on-line předprodej bude zahájen  tento den ve 21:00.
Předprodej na měsíc DUBEN bude zahájen v pokladně divadla 4. března v 16:00, on-line předprodej bude zahájen  tento den ve 21:00.


Předprodej na lednové koncerty Jaromíra Nohavici ve Viole začíná v úterý 11. prosince v 16:00 hod. na pokladně Violy. Na každý večer lze zakoupit pouze 2 vstupenky na osobu. Do konce roku nebudou vstupenky v prodeji na internetu, ale pouze na pokladně Divadla Viola.