Výstavy

Výstavní činnost v prostoru divadelního baru v předsálí divadla začala v roce 2006. Pravidelně každý měsíc, tedy 10x do roka s výjimkou divadelních prázdnin, se ve Viole střídají výstavy. Původní myšlenka vznikla ze snahy o aktivní využití tohoto prostoru a umožnit divákům v rámci návštěvy představení zhlédnout díla umělců a autorů, která by možná jinak neviděli a seznámit se s nimi.

Pro vystavující umělce je to příležitost představit své práce i divákům, kteří výstavní síně a galerie nenavštěvují. Leckdy tak vznikají zajímavá propojení divadla a vystavovaných děl, na vernisáže přicházejí i zájemci o výtvarné umění, kteří jsou v divadle Viola poprvé a návštěva je inspiruje ke shlédnutí některého představení. Někteří autoři se inspirují divadelní atmosférou a koncipují svoje práce přímo do daného prostoru, některá spojení vznikají zcela spontánně a náhodně.
Výběr autorů a prací je velmi pestrý. Už byly vystavovány obrazy, grafiky, fotografie, ale i keramika, porcelán a textilie. Prostor neumožňuje pouze instalaci v prostoru — tedy umístění plastik.

Galerie svým zaměřením nemá ambice se orientovat jedním směrem, ale poskytuje prostor a příležitost nejrůznějším stylům a technikám a není vyhraněna ani žádné věkové kategorii.

Divadelní sezónu 2018–2019 jsme zahájili výstavou obrazů Pavla Čampulky, následovaly výstavy koláží Miroslava Horníčka, obrazů Jana Brabence, Věry Krumphanzlové a Pavla Herynka.
V únoru probíhá výstava obrazů Barbory Mališové a následovat budou výstavy obrazů Radhamese Mejia, Viléma Tefra, Pavla Rajdla a sezónu ukončíme výstavou obrazů Jana Samce.

Aktuální informace o výstavách, fotodokumentaci a pozvánky naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dana Malá, kurátorka výstav