NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY

Vážení diváci,

rádi bychom vás včas upozornili, že od května 2023 dochází ke změně otevírací doby pokladny divadla. Ve všední dny zůstává pokladna otevřena stejně jako doposud, tedy 16:00 – 20:00. Ke změně dochází ve dnech víkendů a státních svátků.

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY OD 1. KVĚTNA 2023

PONDĚLÍ – PÁTEK  16:00 – 20:00

SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTEK
V případě pouze večerního představení 18:00 – 20:00
v případě pouze odpoledního představení 15:00 – 18:00
V případě odpoledního i večerního představení 15:00 – 20:00

Aktuálně ZRUŠENO

Vážení diváci,
velice se omlouváme, ale ze zdravotních nebo provozních důvodů jsme nuceni ZRUŠIT níže uvedená představení. U představení zrušených BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU vám bude vstupné hrazené online – kartou nebo převodem automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené osobně v pokladně divadla nebo v prodejní síti ColosseumTicket je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do uvedeného data. V případě představení zrušených S NÁHRADNÍM TERMÍNEM zůstávají vstupenky v platnosti na náhradní termín a vracení vstupného řešíme individuálně. Děkujeme za pochopení i za Vaši trpělivost.


Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 7. října 2021 schválila záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění Oznámení Záměru přijme správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy ve formě veřejné listiny. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

Publikováno 13. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 15. 11. 2021 rozhodla o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku.

Změnou právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav společnost nezaniká, pouze se mění její právní poměry.

Rozhodnutí o změně právní formy nabylo účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku, přičemž dnem zápisu byl určen den 1. 1. 2022.