Divadlo Viola (60) v Českém rozhlase a České televizi

3. dubna ve 20:15 na ČTart
Commedia finita

V rámci oslav jubilejní 60. sezony divadla proběhlo ve Viole koncem loňského roku ve spolupráci s Českou televizí natáčení naší úspěšné inscenace Commedia finita. Nyní srdečně zveme všechny naše diváky a příznivce ke zhlédnutí záznamu tohoto představení, který odvysílá Česká televize 3. dubna od 20:15 na ČTart.

Commedia finita — čtyři monology o lidském i uměleckém osudu naší nejslavnější operní pěvkyně Emy Destinnové. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o jejích úspěších a pádech, ale především o závisti, pokrytectví a malosti, které jako důvěrné známé provázejí i naše životy.

Hru napsala Viktoria Hradská, v režii Lídy Engelové hrají Dana Černá, Milena Šajdková, Daniela Kolářová a Máša Málková.

      


5. dubna ve 20:00 na ČRo Vltava
Večer na téma… Viola — naše láska

Rozhlasový pořad Viola — naše láska k šedesátiletí Divadla Viola reflektuje nejen slavnou minulost, nýbrž především živoucí současnost této výjimečné pražské scény. A to prostřednictvím rozhovorů s herci a herečkami i bývalým či současným vedením, pro něž se Viola stala láskou. Rozhovory doplňují ukázky z nejemblematičtějších inscenací. Slovem provází Jaroslav Someš v dialogu s režisérkou Lídou Engelovou. Oba dva jsou také autory rozhlasové kompozice ve spolupráci se zvukovým mistrem Radkem Veselým.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY

Vážení diváci,

rádi bychom vás včas upozornili, že od května 2023 dochází ke změně otevírací doby pokladny divadla. Ve všední dny zůstává pokladna otevřena stejně jako doposud, tedy 16:00 – 20:00. Ke změně dochází ve dnech víkendů a státních svátků.

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY OD 1. KVĚTNA 2023

PONDĚLÍ – PÁTEK  16:00 – 20:00

SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTEK
V případě pouze večerního představení 18:00 – 20:00
v případě pouze odpoledního představení 15:00 – 18:00
V případě odpoledního i večerního představení 15:00 – 20:00

Adina Mandlová a Hugo Haas

Druhým premiérovým titulem plánovaným na květen 2023 je hra s názvem Adina Mandlová a Hugo Haas. Režisérem a zároveň autorem scénáře vykreslujícím fiktivní poslední setkání dávných milenců, hvězd prvorepublikového filmu Adiny Mandlové a Hugo Haase, je Robert Sedláček. Do hlavních rolí obsadil Kláru Cibulkovou a Jaromíra Dulavu. Hra je hlubokým a nekompromisním vhledem do stínů herecké profese a tzv. zábavního průmyslu vůbec. Důmyslným prolnutím melancholie a skepse stáří i osvobozující ironie přicházející ve chvíli, kdy už není třeba brát diplomatické ohledy. Ironie, jež má možná zakrýt to podstatné — že i přes všechny výčitky, zraňování a bolesti, zůstala kdesi hluboko uvnitř vzájemná blízkost.

Dramaturgie: Martina Kinská, scéna: Martin Šimek, kostýmy: Linda Holubová, hudba: Michal Rataj

Premiéra: 19. května 2023

Aktuálně ZRUŠENO

Vážení diváci,
velice se omlouváme, ale ze zdravotních nebo provozních důvodů jsme nuceni ZRUŠIT níže uvedená představení. U představení zrušených BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU vám bude vstupné hrazené online – kartou nebo převodem automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené osobně v pokladně divadla nebo v prodejní síti ColosseumTicket je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do uvedeného data. V případě představení zrušených S NÁHRADNÍM TERMÍNEM zůstávají vstupenky v platnosti na náhradní termín a vracení vstupného řešíme individuálně. Děkujeme za pochopení i za Vaši trpělivost.

AKTUÁLNĚ NENÍ ZRUŠENÉ ŽÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ


18. 5. 2023 ve 20 hodin – představení LADĚNÍ VIOLY je z provozních důvodů ZRUŠENO. Vstupné hrazené online – kartou nebo převodem – bude automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do 31.5. 2023. Děkujeme za pochopení.

3. 5. 2023 ve 20 hodin – představení VÍNA POPÍT LOK je z náhlých zdravotních důvodů ZRUŠENO. Vstupné hrazené online – kartou nebo převodem – bude automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do 31.5. 2023. Děkujeme za pochopení.

19.4. 2023 ve 20 hodin –  představení SKORPIOS NA OBZORU! je z provozních důvodů ZRUŠENO. Náhradní termín představení je v sobotu 3. 6. 2023 ve 20 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Pokud vám náhradní termín nevyhovuje, prosíme o zprávu nejpozději do 28. 4. 2023 a vstupné vám bude po tomto datu vráceno zpět na účet. V případě vstupenek zakoupených online – kartou nebo převodem prosíme o zaslání zprávy s číslem objednávky (popř. označením míst) na email pokladna@divadloviola.cz, vstupenky hrazené osobně v pokladně divadla nebo v prodejní síti ColosseumTicket je potřeba vrátit do 28. 4. 2023 v místě jejich nákupu. Děkujeme za pochopení!

25. 2. 2023 ve 20 hodin –  představení VYŽEŇTE LVY! je z důvodu onemocnění ZRUŠENO. Náhradní termín představení je 22. 4. 2023 ve 20 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Pokud vám náhradní termín nevyhovuje, prosíme o zprávu nejpozději do 5. 3. 2023 a vstupné vám bude vráceno zpět na účet. V případě vstupenek zakoupených online – kartou nebo převodem prosíme o zaslání zprávy s číslem objednávky (popř. označením míst) na email pokladna@divadloviola.cz, vstupenky hrazené osobně v pokladně divadla nebo v prodejní síti ColosseumTicket je potřeba vrátit do 5. 3. 2023 v místě jejich nákupu. Děkujeme za pochopení!

 

 


Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 7. října 2021 schválila záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění Oznámení Záměru přijme správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy ve formě veřejné listiny. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

Publikováno 13. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 15. 11. 2021 rozhodla o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku.

Změnou právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav společnost nezaniká, pouze se mění její právní poměry.

Rozhodnutí o změně právní formy nabylo účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku, přičemž dnem zápisu byl určen den 1. 1. 2022.