Podmínky pro návštěvu

Podmínky platné od pondělí  22. 11. 2021

Při příchodu do divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • • předložit doklad o aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní,
  • • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

děti mezi 12 a 18 lety a lidé s kontraindikací k očkování předkládají potvrzení o negativním RT-PCR testu starém nejvýše 72 hodin

lidé, kteří očkování právě podstupují  předkládají  doklad o  započatém očkování doplněný o negativní PCR test ne starší než 72 hodin (5 PCR testů měsíčně je hrazeno zdravotní pojišťovnou)

na děti do 12 let se tyto podmínky nevztahují.

Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Pokud divák výše uvedené podmínky nesplní, nemůže být vpuštěn na představení.

Od 8. 1. 2022 JE MOŽNÁ KONZUMACE OBČERSTVENÍ OPĚT TAKÉ V HLEDIŠTI DIVADLA. PROSÍME VŠECHNY DIVÁKY, ABY BĚHEM PŘEDSTAVENÍ ODKLÁDALI RESPIRÁTOR POUZE V OKAMŽIKU PŘÍMÉ KONZUMACE. Děkujeme za pochopení!


Návštěvníci divadla nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění  covid 19.

U vstupu do divadla a v jeho foyer je připravena dezinfekce k ošetření rukou.

V našem divadelním sále je k dispozici aktuálně povolená kapacita hlediště.

Návštěvníci se řídí pokyny pracovníků divadla, především pak pracovníků konajících produkční dozor na konkrétním představení.

Pokud budeme nuceni některé představení zrušit, nabídneme vám náhradní termín, poukázku ve výši vstupného s roční platností  nebo vrácení vstupného.

Vstupné vracíme v případech, že ke zrušení představení došlo z důvodu nařízení vlády nebo ze strany divadla. Pokud do divadla nepřijdete z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu nemoci či karantény, vstupné nevracíme, ale vstupenky jsou přenosné a můžete je někomu věnovat.


PRO MAJITELE VSTUPENEK, KTEŘÍ OD 22. 11. NESPLŇUJÍ PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA:

Pokud jste zakoupili vstupenky na představení konaná od 22. 11. 2021 a nesplňujete podmínky mimořádného opatření vlády, nemůžeme vám umožnit návštěvu divadelního představení.

Pokud nemůžete vstupenky přenechat nebo darovat někomu jinému, nabízíme vám možnost výměny vstupenek za poukaz na vstupenky v hodnotě zakoupených vstupenek s platností 1 rok od jeho vystavení, eventuálně vrácení vstupného, obojí za těchto podmínek:

    • • jedná se o vstupenky zakoupené do 22. 11. 2021
      • o výměnu vstupenek za poukaz nebo vrácení vstupného lze požádat nejpozději do 14 dnů od začátku platnosti mimořádného opatření vlády, tedy do 6. 12. 2021
      • výměnu nebo vrácení vstupného akceptujeme nejpozději jeden den (24 hodin) před konáním představení.

V případě zájmu o výměnu vstupenek za  poukaz na vstupenky nebo vrácení vstupného nás kontaktujte na čísle +420 224 220 844 nebo 602 184 170 (denně 16:00–20:00 a o víkendech, pokud se hraje), nebo na pokladna@divadloviola.

Připravujeme
Uzavření divadel z důvodu vládních nařízení

Vážení diváci,

s ohledem na nařízení Vlády ČR jsme byli nuceni zrušit naplánovaná představení od 13. března do 30. dubna 2020 a představení od 11. října do 31. ledna 2021.

Podrobnější informace také zde. (přehled zrušených představení bez náhrady, představení, která budou nahrazena)

VÝMĚNA VSTUPENEK

Zakoupené vstupenky zůstávají na většinu představení prozatím v platnosti a bude možné je vyměnit na základě měsíčního programu za stejný titul konaný do 30. 6. 2022. Vstupenky bude možné vyměnit ideálně vždy v týdnu před zahájením běžného měsíčního předprodeje, v případě volné kapacity i v průběhu běžného prodeje.

Držitele vstupenek ZAKOUPENÝCH ONLINE (kartou, převodem) prosíme zaslat žádost o výměnu prostřednictvím emailu na adresu pokladna@divadloviola.cz, kde uvedou požadovaný termín a také číslo původní objednávky. Výměna bude platná po jejím zpětném potvrzení pokladní divadla.

Držitele vstupenek ZAKOUPENÝCH V POKLADNĚ DIVADLA prosíme o jejich osobní výměnu v místě nákupu. Vstupenky je také možné zarezervovat (cca na jeden týden) emailem nebo telefonicky (224 220 844, 602 184 170) a poté vyzvednout.

Držitele vstupenek zakoupených v PRODEJNÍ SÍTI COLOSSEUMTICKET prosíme o kontaktování prodejce prostřednictvím formuláře a vstupné jim bude vráceno zpět.

NOVĚ NABÍZÍME VÝMĚNU VSTUPENEK ZA POUKAZ NA VSTUPENKY VE STEJNÉ HODNOTĚ, který vám na požádání vystavíme v pokladně divadla. Platnost poukazu je 1 rok. Lze jej použít na úhradu vstupenek na libovolné představení. Poukaz lze uplatnit v pokladně divadla i online. Z technický důvodů nelze vystavit poukaz jako náhradu vstupenek placených převodem. Výměna vstupenek za poukaz bude možná do 30. 6.2022.

VRACENÍ VSTUPNÉHO

Vstupenky lze také vrátit v místě jejich nákupu a to nejpozději do 31. 10. 2021. V případě vstupenek zakoupených online (kartou nebo převodem) prosíme o žádost zaslanou na pokladna@divadloviola.cz s číslem objednávky. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla vracejte zde.

Vánoční předplatné zakoupené na SLEVOMAT.CZ původně platné do 30. 6. 2020 prodlužujeme na představení konaná do 30. 6. 2022.
Nově lze předplatné čerpat i na ostatní tituly vyjma představení Tři gentlemani, Koupila jsem husu, tak nevím…, Anděl v modrém, Adresát neznámý, Skorpios na obzoru.

Platnost DÁRKOVÝCH POUKAZŮ DIVADLA VIOLA v hodnotě 500 Kč, 700 Kč a 900 Kč zakoupených v období 1. 12. 2019 – 31. 10. 2020 je z důvodu omezeného provozu divadla prodloužena do 31. 12. 2021.

Vážení a milí diváci, děkujeme vám za pochopení a také za trpělivost a shovívavost s procesem výměn a vracení, snažíme se dělat vše, co je v našich silách, abyste o divadelní zážitky nebo vložené peníze nepřišli.

Vaše Viola

Aktuálně ZRUŠENO

Vážení diváci,

velice se omlouváme, ale ze zdravotních důvodů jsme nuceni bez náhrady ZRUŠIT níže uvedená představení. Vstupné hrazené online – kartou nebo převodem vám bude automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené osobně v pokladně divadla je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do uvedeného data. Děkujeme za pochopení i za Vaši trpělivost.

ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ:

12. 1. 2022 ve 20:00 – MICHELANGELO: MRAMOROVÁ HOREČKA. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 28. 1. 2022.
13. 1. 2022 ve 20:00  – SKORPIOS NA OBZORU. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 28. 1. 2022.


1. 12. a 12. 12. 2021 v 16:00 a ve 20:00 – VÁNOČNÍ HRY: Ježíškova košilka a Valašská. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 22. 12. 2021.

18. 12. a 19. 12. 2021 v 16:00 a ve 20:00 – VÁNOČNÍ HRY: Ježíškova košilka a Valašská. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 29. 12. 2021.

2. 12. 2021 ve 20:00 – ROMAIN ROLLAND O BEETHOVENOVI. Vstupenky zůstávají v platnosti, nový termín je 24. 2. 2022 ve 20:00.

19. 11. 2021 ve 20:00 –  ROALD DAHL: SKOPOVÉ NA PORÁŽKU. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 30. 11. 2021.

23. 11. 2021 ve 20:00 –  JEN SI TAK KRESLÍM / VIKTOR PREISS VE VIOLE. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 10. 12. 2021.

27. 11. 2021 v 16:00 – ENE BENE ERBENE. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 10. 12. 2021.

28. 11. 2021 ve 20:00 – J.PRÉVERT: PRO TEBE MÁ LÁSKO. Vstupenky zakoupené v pokladně divadla je potřeba vrátit do 10. 12. 2021.

Více informací o vstupenkách na zrušená představení v roce 2020 zde.

 


Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 7. října 2021 schválila záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění Oznámení Záměru přijme správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy ve formě veřejné listiny. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

Publikováno 13. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 15. 11. 2021 rozhodla o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku.

Změnou právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav společnost nezaniká, pouze se mění její právní poměry.

Rozhodnutí o změně právní formy nabylo účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku, přičemž dnem zápisu byl určen den 1. 1. 2022.