PŘEDPLATNÉ 2023

Cena předplatného: 5 500 Kč
Období předplatného: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Předplatné zahrnuje:

  • Celkem deset vstupů na představení podle vlastního výběru, 1–2x v daném měsíci (Upozornění: Neplatí pro zadaná představení, představení s hromadnými objednávkami a premiéry. Na inscenace Tři gentlemani a Koupila jsem husu, tak nevím… lze zakoupit vstupenky pouze 1x v roce).
  • Rezervaci konkrétního místa v hledišti po celou dobu platnosti předplatného.
  • Přednostní zasílání měsíčního programu prostřednictvím emailu.
  • Přednostní rezervaci vstupenky na vybrané představení před zahájením předprodeje vč. možnosti dokoupit další vstupenku (popř. vstupenky) za běžnou cenu.
  • Přednostní nabídku pořadů mimo běžný repertoár.
  • 1 vstup na „vánoční“ představení včetně malého pohoštění.
  • Pozvánky na vernisáže výstav pořádané v daném roce v prostoru divadla.
  • Uvítací nápoj při zahájení sezony.
  • Program na představení ve Viole zdarma.
  • Předplatné je přenosné.

Připravujeme

VYŽEŇTE LVY! / Karel Čapek

Jak být ostře kritický k vlastnímu národu a přitom neurazit. Humorná koláž z jasnozřivých apokryfů a dalších neodolatelně vtipných textů Karla Čapka. Hrají a zpívají Bára Hrzánová, Tomáš Pavelka a Jan Meduna (ze zvukového záznamu Jan Hartl). Dramaturgie Johana Kudláčková, scéna Ivo Žídek, kostýmy Bára Horáková Fehérová, hudba Zdeněk Zdeněk. Scénář a režie Lída Engelová.
Premiéra: 24. 10. 2022

      


VÁNOČNÍ HRY: Ježíškova košilka a Valašská

Poeticky hravé putování za zpěvu koled a se smyšlenými a humornými příběhy ze života Ježíše proti směru času až k narození Pána Krista, inspirované sbírkou Jana Zahradníčka Ježíškova košilka. V druhé půli znovuuvedená Valašská kolední obchůzka sestavená Evou Kröschlovou, coby připomenutí legendárních Staročeských vánočních her.

Hrají: Radomír Švec a absolventi či posluchači Pražské konzervatoře: Karolína Nygrýnová, Michal Pazderka, Josef Bánovec, Filip František Červenka, Jana Hinková a Natálie Dvořáková.
Výprava: Elen Krejčí, hudební nastudování: Martin Rudovský, scénář a režie: Josef Hervert.

Délka představení: 1 hodina 25 minut, včetně přestávky.
Pro rodiny s dětmi od 3 let i dospělé.
Sleva pro děti do 15 let.

Aktuálně ZRUŠENO

Vážení diváci,
velice se omlouváme, ale ze zdravotních nebo provozních důvodů jsme nuceni ZRUŠIT níže uvedená představení. U představení zrušených BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU vám bude vstupné hrazené online – kartou nebo převodem automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené osobně v pokladně divadla nebo v prodejní síti ColosseumTicket je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do uvedeného data. V případě představení zrušených S NÁHRADNÍM TERMÍNEM zůstávají vstupenky v platnosti na náhradní termín a vracení vstupného řešíme individuálně. Děkujeme za pochopení i za Vaši trpělivost.

AKTUÁLNĚ NENÍ ZRUŠENÉ ŽÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ


18. 11. 2022 ZMĚNA PROGRAMU – Vzhledem k náhlému onemocnění jsme bohužel nuceni zrušit v pátek 18. listopadu původně plánované představení Šunen Romale. Abyste ale vy svoje plány na páteční večer měnit nemuseli, podařilo se nám zajistit náhradu v podobě jedinečného koncertu převážně romských písniček, nejen těch, které zní v Šunen Romale, ale i mnoha jiných. Báru Hrzánovou a Mária Biháriho v pátek večer doprovodí další vynikající muzikanti, na trubku Nicholas Roy Arthofer a na cajon člen kapely Bachtale Apsa Radek Sivák. Věříme, že tento náš mimořádný hudební večer bude adekvátní náhrada za zrušené představení Šunen Romale a že nebudete zklamaní. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

15. 11. 2022 ve 20 hodin –  představení SKORPIOS NA OBZORU bylo z důvodu náhlého onemocnění ZRUŠENO. Náhradní termín představení je 5.1. 2023 ve 20 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Pokud vám náhradní termín nevyhovuje, prosíme o zprávu nejpozději do 29. 11. 2022 a vstupné vám bude vráceno zpět na účet. V případě vstupenek zakoupených online – kartou nebo převodem prosíme o zaslání zprávy s číslem objednávky (popř. označením míst) na email pokladna@divadloviola.cz, vstupenky hrazené osobně v pokladně divadla je potřeba vrátit do 29.11. v místě jejich nákupu. Děkujeme za pochopení!

11. 11. 2022 ve 20 hodin –  představení LADĚNÍ VIOLY bylo z provozních důvodů ZRUŠENO. Vstupné hrazené online – kartou nebo převodem bude automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené osobně v pokladně divadla nebo v prodejních místech ColosseumTicket je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do 24.11.2022. Děkujeme za pochopení!

4. 11. 2022 ve 20 hodin –  představení VÍNA POPÍT LOK bylo z provozních důvodů ZRUŠENO. Vstupné hrazené online – kartou nebo převodem bude automaticky vráceno společností ColosseumTicket zpět na účet. Vstupenky zakoupené osobně v pokladně divadla nebo v prodejních místech ColosseumTicket je potřeba vrátit v místě jejich nákupu do 18.11.2022. Děkujeme za pochopení!


Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 7. října 2021 schválila záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění Oznámení Záměru přijme správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy ve formě veřejné listiny. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

Věřitelé Viola o.p.s. kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

Publikováno 13. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

Viola o.p.s., se sídlem Národní 1011/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 09 979, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 18 (dále jen „Viola o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o změně právní formy.

Správní rada Viola o.p.s. na svém zasedání dne 15. 11. 2021 rozhodla o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Viola o.p.s. na zapisovaný ústav Viola z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku.

Změnou právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav společnost nezaniká, pouze se mění její právní poměry.

Rozhodnutí o změně právní formy nabylo účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku, přičemž dnem zápisu byl určen den 1. 1. 2022.