Výstavy

Výstavní činnost v prostoru divadelního baru v předsálí divadla začala v roce 2006. Pravidelně každý měsíc, tedy 10x do roka s výjimkou divadelních prázdnin, se ve Viole střídají výstavy. Původní myšlenka vznikla ze snahy o aktivní využití tohoto prostoru a umožnit divákům v rámci návštěvy představení zhlédnout díla umělců a autorů, která by možná jinak neviděli a seznámit se s nimi.

Pro vystavující umělce je to příležitost představit své práce i divákům, kteří výstavní síně a galerie nenavštěvují. Leckdy tak vznikají zajímavá propojení divadla a vystavovaných děl, na vernisáže přicházejí i zájemci o výtvarné umění, kteří jsou v divadle Viola poprvé a návštěva je inspiruje ke shlédnutí některého představení. Někteří autoři se inspirují divadelní atmosférou a koncipují svoje práce přímo do daného prostoru, některá spojení vznikají zcela spontánně a náhodně.

Výběr autorů a prací je velmi pestrý. Už byly vystavovány obrazy, grafiky, fotografie, ale i keramika, porcelán a textilie. Prostor neumožňuje pouze instalaci v prostoru — tedy umístění plastik.

Galerie svým zaměřením nemá ambice se orientovat jedním směrem, ale poskytuje prostor a příležitost nejrůznějším stylům a technikám a není vyhraněna ani žádné věkové kategorii.

Po nucené přestávce v důsledku koronavirové epidemie, kdy se v divadle nehrálo a nekonaly se ani výstavy, zahajujeme novou sezónu 2021–2022. Pevně věřím a doufám, že se podobná situace s celkovou uzavírkou divadel už nebude opakovat a dovoluji si naplánovat výstavní činnost — zatím aspoň do prosince 2021. Objevují se jména autorů, kterým jsme byli nuceni výstavu zrušit a odložit, ale i nová jména.

Prosincová výstava obrazů Markéty Mazancové je zrušena, do prosince bude prodloužena výstava obrazů VarvaryDivišové. Na leden 2022 předběžně připravujeme výstavu obrazů Jitky Štenclové.

V novém roce 2022 se zatím objevují jména autorů — František Tomík, Jitka Hilská, Květa Kolářová, Jiří Laštovička, Jan Kanyza a Václav Zoubek.

Aktuální informace o výstavách, fotodokumentaci a pozvánky naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dana Malá, kurátorka výstav


Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v Praze, je nám líto a omlouváme se, ale připravovaná vernisáž a výstava obrazů Jana Kanyzy je zrušena.