Výstavy

Výstavní činnost v prostoru divadelního baru v předsálí divadla začala v roce 2006. Pravidelně každý měsíc, tedy 10x do roka s výjimkou divadelních prázdnin, se ve Viole střídají výstavy. Původní myšlenka vznikla ze snahy o aktivní využití tohoto prostoru a umožnit divákům v rámci návštěvy představení zhlédnout díla umělců a autorů, která by možná jinak neviděli a seznámit se s nimi.

Pro vystavující umělce je to příležitost představit své práce i divákům, kteří výstavní síně a galerie nenavštěvují. Leckdy tak vznikají zajímavá propojení divadla a vystavovaných děl, na vernisáže přicházejí i zájemci o výtvarné umění, kteří jsou v divadle Viola poprvé a návštěva je inspiruje ke shlédnutí některého představení. Někteří autoři se inspirují divadelní atmosférou a koncipují svoje práce přímo do daného prostoru, některá spojení vznikají zcela spontánně a náhodně.

Výběr autorů a prací je velmi pestrý. Už byly vystavovány obrazy, grafiky, fotografie, ale i keramika, porcelán a textilie. Prostor neumožňuje pouze instalaci v prostoru — tedy umístění plastik.

Galerie svým zaměřením nemá ambice se orientovat jedním směrem, ale poskytuje prostor a příležitost nejrůznějším stylům a technikám a není vyhraněna ani žádné věkové kategorii.

Jubilejní 60. sezonu 2022–23 jsme zahájili v září výstavou obrazů a grafiky Jana Sehnala.

V měsíci říjnu proběhla výstava fotografií Viktora Kronbauera k 60. výročí Violy. Tuto výstavu jsme prodloužili do listopadu z důvodu náhlého onemocnění autorky plánované výstavy, Elzbiety Grosseové. V prosinci se uskutečnila výstava obrazů Markéty Mazancové. 2. polovinu sezóny 2022–23 jsme zahájili 6. 1. 2023 vernisáží odložené výstavy obrazů Elzbiety Grosseové s názvem „Neprošlapaná cesta“. V únoru proběhla výstava „Ivana Brádková — Divadelní kostým“, v březnu pak výstava obrazů Davida Bartoně a v dubnu Karel Prášek. Následují výstavy prací Jindry Vikové a Antonína Gavlase.

Výstavy je možné navštívit ve dnech, kdy se koná představení v době, kdy je otevřená pokladna, tj. od 16.00–19.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Milé návštěvnice, milí návštěvníci výstav ve Viole, ke konci roku 2023 jsem po 17 letech s lítostí ukončila spolupráci s divadlem jako kurátorka výstav.

Dana Malá


Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v Praze, je nám líto a omlouváme se, ale připravovaná vernisáž a výstava obrazů Jana Kanyzy je zrušena.