Výstavy

Výstavní činnost v prostoru divadelního baru v předsálí divadla začala v roce 2006. Pravidelně každý měsíc, tedy 10x do roka s výjimkou divadelních prázdnin, se ve Viole střídají výstavy. Původní myšlenka vznikla ze snahy o aktivní využití tohoto prostoru a umožnit divákům v rámci návštěvy představení zhlédnout díla umělců a autorů, která by možná jinak neviděli a seznámit se s nimi.

Pro vystavující umělce je to příležitost představit své práce i divákům, kteří výstavní síně a galerie nenavštěvují. Leckdy tak vznikají zajímavá propojení divadla a vystavovaných děl, na vernisáže přicházejí i zájemci o výtvarné umění, kteří jsou v divadle Viola poprvé a návštěva je inspiruje ke shlédnutí některého představení. Někteří autoři se inspirují divadelní atmosférou a koncipují svoje práce přímo do daného prostoru, některá spojení vznikají zcela spontánně a náhodně.
Výběr autorů a prací je velmi pestrý. Už byly vystavovány obrazy, grafiky, fotografie, ale i keramika, porcelán a textilie. Prostor neumožňuje pouze instalaci v prostoru — tedy umístění plastik.

Galerie svým zaměřením nemá ambice se orientovat jedním směrem, ale poskytuje prostor a příležitost nejrůznějším stylům a technikám a není vyhraněna ani žádné věkové kategorii.

Divadelní sezónu 2019–2020 jsme zahájili v září výstavou obrazů Dimitrije Kadrnožky, v říjnu proběhla výstava obrazů a kreseb Františka Bukeše a v listopadu následuje výstava obrazů Kateřiny Smetanové. Pokračovat budou výstavy autorů Jaromíra E. Brabence, Heleny Hlušičkové, Josefa Synka, Viktora Preisse a Martina Preisse, Jana Kanyzy, Kláry Pavlovcové a Varvary Divišové.

Vzhledem k jarnímu uzavření divadel, nebyla přístupná ani výstava pana Viktora Preisse a Martina Preisse. Další naplánované výstavy byly zrušeny, takže, pokud to bylo možné, přeložili jsme je na novou sezónu 2020–2021. Do září byla prodloužena výstava pánů Preissů a v říjnu bude vystavovat obrazy Jan Kanyza. Následovat budou výstavy autorů Františka Tomíka, Pavla Hory, Kláry Pavlovcové, Markéty Mazancové, Varvary Divišové a Jiřího Laštovičky. Věřím, že nic neohrozí provoz divadla a že tentokrát se naplánované výstavy uskuteční. Přeji všem hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů a hezké dny.

Aktuální informace o výstavách, fotodokumentaci a pozvánky naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dana Malá, kurátorka výstav


Výstava obrazů Viktora Preisse ve foyer divadla je prodloužena do konce září.

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v Praze, je nám líto a omlouváme se, ale připravovaná vernisáž a výstava obrazů Jana Kanyzy je zrušena.