Hudební cestopis 18. věku

Charles Burnay: Hudební cestopis 18. věku
Domenico Scarlatti, Leopold Koželuh, Josef Antonín Štěpán

Charles Burnay byl varhaník, skladatel a učitel hudby v Londýně, který se roku 1770 vydal přes kanál do Evropy, aby zkoumal starou i novou hudbu kontinentu. Zamířil do Itálie, Francie a Německa, kde všude nashromáždil zajímavý materiál. Pro nás je nejzajímavější jeho pojednání o Čechách a Češích. Burnay u nás cestoval do Prahy i nejmenších vesnic, zajímal se o nejpřednější osobnosti i hudební výchovu dětí, poslechl si hudbu světskou i duchovní, aby nakonec své poznatky shrnul: „Pěstování, a nikoliv příroda způsobují, že je v Čechách tolik hudebníků, pěstování hudby přispívá k tomu, že mají v této zemi hudbu tak rádi, že se v ní tak dobře vyznají“

Účinkují: Otakar Brousek (mluvené slovo), Petra Žďárská (cembalo)

Galerie