Jiří Grygar, Jan Neruda: Písně kosmické

Jaromír Meduna (recitace)
Jiří Grygar (odborný komentář)
Radek Krampl (vibrafon, improvizace)

„… Nuž pojďte, páni, blíže, / jen trochu blíže, hrdobci, / jimž hrouda nohy víže!“

Věděli jste, že Jan Neruda v Písních kosmických neudělal — z hlediska tehdejší znalosti vesmíru — ani jedinou chybu a ještě leccos správně předpověděl?

V repríze se vracíme k úspěšnému večeru, kde Jiří Grygar komentoval v aktuálních souvislostech úryvky z Nerudových Písní kosmických. Poezie patří do Violy odedávna, a s hudbou, vtip­nou a poučenou popularizací vědy a navíc ve spojení se jmény všech účinkujících je také zárukou bohatě naplněného večera.

Připraveno ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

Galerie