Jen si tak kreslím… / Viktor Preiss ve Viole

Viktor Preiss, Robert Tamchyna, Emil Viklický

Výstavu obrázků Viktora Preisse ve Viole doplní jevištní rozhovor o poezii, výtvarném umění a o herectví tváří v tvář fotogra­fiím mnoha vzácných hereckých kolegů a partnerů.

Večerem provází Robert Tamchyna. Klavírní doprovod: Emil Viklický.

V ceně vstupenky je také malý grafický dárek s podpisem Viktora Preisse jako vzpomínka na společně prožitý večer a autorský komen­tář k právě probíhající výstavě ve foyeru divadla.

Galerie