Jindřiška Smetanová / TGM — „Proč se neřekne pravda?“

Ze vzpomínek dr. Antonína Schenka, osobního tajemníka prezidenta T. G. Masaryka.

Těžko by se hledalo vhodnější datum, kdy si připomenout osobnost Tomáše Garrique Masaryka, prvního prezidenta naší vlasti, než blízké březnové výročí jeho narození.

Jaký však byl v soukromí, víme už dnes jen málo.

V kombinaci s milovanými lidovkami v podání klarinetu a cimbálu si přijďte poslechnout úryvky z autentických vzpomínek jeho osobního tajemníka dr. Antonína Schenka. Politika a každodennost se přeci prolínají i o sto let později.

Účinkují: Petr Kostka a Tomáš Pavelka (mluvené slovo), Irvin Venyš (klarinet), Michal Horsák (cimbál)

Galerie