Několik slov, pár řádek — pocta Charif Bahbouhovi

Vzpomínkový večer básní, aforismů, překladů, hudby a promítání… v rámci 13. ročníku festivalu Nad Prahou půlměsíc.

Večer básní, aforismů, překladů, hudby a promítání…

Ve svých sedmnácti letech opustil v roce 1958 rodnou Sýrii a jeho druhým domovem se staly Čechy a jazykem čeština. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Lomonosovu univerzitu v Moskvě. Téměř třicet let vyučoval na Jazykové škole hlavního města Prahy, jako externista přednášel rovněž na univerzitách v Praze a Plzni. Lingvista, překladatel, tlumočník, pedagog, zakladatel klubu Opus Arabicum, ale také nakladatel a básník Charif Bahbouh nás na sklonku minulého roku opustil. Zanechal po sobě na sedmdesát knižních titulů, jichž je autorem či spoluautorem, a také nakladatelství Dar Ibn Rushd, které už přes třicet let vydává literaturu zaměřenou na Orient. Divadlo Viola se stalo místem prvního i posledního setkání se Charifem Bahbouhem u příležitosti festivalu blízkovýchodních kultur Nad Prahou půlměsíc, jemuž vtiskla název jeho sbírka milostných veršů. Charif Bahbouh je natolik spjat s tímto festivalem, že nesmí při něm chybět ani letos. V jeho společnosti bylo vždy milo a veselo. Člověk se každým setkáním s ním cítil obohacen. Tak na něj chceme vzpomenout, prostřednictvím jeho poezie, aforismů a anekdot, překladů, povídání i filmového dokumentu režiséra Ahmeda Alasabaiei… inspirativní večer nejen pro přátele, známé a kolegy, ale i ty, kteří se s osobností Charifa Bahbouha potkají u této příležitosti poprvé.

V češtině a arabštině.

Účinkují: Blanka Zdichincová, Jaroslava Bičovská, Pavel Tesař, Marwan Alsolaiman, Ahmed Alsabaiei

Galerie