Pocta Svaté Cecílii —
Jacobus de Voragine: Legenda o Svaté Cecílii a jiné středověké texty o světicích

Simona Postlerová (mluvené slovo)
Barbora Kabátková (zpěv a harfa)

„Cecilie byla nebeskou lilií pro svůj panenský stud, nebo je nazývána jen lilií, protože byla bělostná svou čistotou, svěží svou odhodlaností, vonná svou dobrou pověstí…“

Tak počíná vyprávění o Svaté Cecílii ve sbírce Zlatá legenda janovského arcibiskupa Jakuba de Voragine, kterou sepisoval koncem 50. let 13. století. Cecílie se stala patronkou hudebníků, neb zpívala Bohu za zvuku hudebních nástrojů. Tím však náležela mezi velkou řadu významných žen, které tak rovněž činily: Svatá Hildegarda z Bingen, Herrad z Lindsbergu, Svatá Kateřina, Markéta či Barbora. O jejich ctnostných činech a znějícím středověku budou v den Svaté Cecilie vyprávět a zpívat Simona Postlerová (mluvené slovo) s Barborou Kabátkovou (zpěv a harfa)

Galerie