Smetana — Korespondence a deníky

Mluvené slovo: Vladimír Javorský
Klavír: Jitka Čechová

Znát Bedřicha Smetanu je povinností každého Čecha. Je tedy více než na místě, aby se interpretace jeho děl ujala právoplatná Čechová. Navíc v jubilejním roce 2024, kdy si celý svět bude připomínat 200 let od skladatelova narození. Žerty však stranou. Jitka Čechová svou mistrovskou technikou, vnitřní silou i citlivostí k tématu dokáže dokonale vystihnout duši Smetanových opusů. Nejen hudbou je však člověk živ. Pro lepší poznání mistra bude Vladimír Javorský číst z deníků a dopisů, které skladatelovo životní panoráma dokreslují do mnohdy až syrových detailů: čeká nás vůně piva, tři manželky, švédské putování, osmnáct dětí, tance i krutá nemoc.


1 hodina 10 minut, bez přestávky

Galerie