Sváteční Shakespearova pošta

Hrají: Hana Maciuchová, Martin Hilský, Miloš Horanský
Překlad a dramaturgie
: Martin Hilský
Scéna a kostýmy: Ivana Brádková
Režie: Miloš Horanský

Výběr ze Sonetů Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského přednese Hana Maciuchová.

Tajemství Shakespearových Sonetů, vám poodhalí Martin Hilský, večerem provází Miloš Horanský. Přijďte si poslechnout básnické dialogy o lásce, smrti a pomíjivosti času.

Po představení zveme diváky na besedu a autogramiádu překladatele spolu s prodejem knih Sonetů.


Premiéra 14.4. 2015
Délka představení 1 hodina 30 minut, bez přestávky


Pořad České televize Hyde Park Civilizace.

Článek na iDNES.cz 

Článek na NOVINKY.cz

Krédo překladatele

Shakespeare byl, na rozdíl od ostatních anglických autorů sonetů, především divadelní básník. Z této prosté skutečnosti se postupně formoval názor, který byl pro gesto mých překladu Shakespearových sonetů určující – koncepce divadelního překladu Sonetů. Můj překlad vychází z přesvědčení, že Shakespearova sonetová komůrka, která měří na šířku pět stop a na výšku čtrnáct řádků, je Shakespearovo „jeviště svět”, že Shakespeare se v tomto přísně vymezeném prostoru pohybuje zcela přirozeně a svobodně.
Že přesvědčuje, radí, stěžuje si, utěšuje, vytýká, poučuje, nabádá, napomíná, vyzývá, chválí, lichotí, vemlouvá se, varuje a hrozí, zatracuje, prosí, vzteká se, soptí, nadává, vysmívá se, naparuje se i pochybuje, uráží i uctívá, zpívá a spílá, zoufá si i doufá, je přímočarý i manýristicky komplikovaný, fyzický i metafyzický, a ať píše o lásce a sebelásce, o pomluvě, o lhaní, o zradě, přátelství či uplývání času, je v tom obsažena komedie i tragédie lidského údělu.
Že každé slovo v Shakespearově sonetu je herec a každý verš pak divadelní part.
Že Shakespearův sonet nejen něco říká, ale také něco dělá, a že často říká něco jiného, než dělá.
Že Sonety jsou jazyk v dramatické akci a že jejich překlad by měl tuto skutečnost respektovat.
Že Shakespearův sonet není stromečkem na rýmy, algoritmem či křížovkou, kterou je třeba v překladu vyluštit, ale básní, která svou neustálou proměnlivostí významů připomíná proudící vodu či plápolající oheň.
Že smyslem překladů Shakespearových sonetů je býti věrný jejich sémantické energii, jejich významovým proudům a protiproudům.
Že v Sonetech je humor a řada erotických slovních hříček, které je dobré v překladu rozkrývat a ne zakrývat.
Že Sonety jsou sice básně, které představují to, čemu se říká literární kánon, přesto či právě proto je třeba s nimi v překladu zacházet ne jako s kultovními předměty, ale spíše jako s básnickými dialogy, rozhovory mezi „já” a „ty”.
Že na počátku jednadvacátého století v Shakespearových Sonetech nepromlouvá Klasik či Bard, že jsou spíše příležitostnou poezií, básnickými dopisy, tak trochu sváteční shakespearovskou poštou.
Že to, co v Sonetech přežívá a co oslovuje současné čtenáře, nejsou Velké Myšlenky či Věčné Pravdy, ale paradoxy konkrétního bytí.
Martin Hilský

Můj Shakespeare
Jako by si Bůh čas od času oblékl lidskou bytost, vstoupil do ní a vdechl jí génia – aby vydal zvěst o své přítomnosti a znamení lidských možností. A tak tu strmí Platón, Einstein, Bach, Michelangelo, Shakespeare a jiní… A Ježíš, zvaný jeho syn.
Velehoru Shakespeare jsem viděl zdálky, tušil o ní – ale dlouho neslézal. Až ve svém třetím angažmá, v tehdejším Státním divadle Ostrava… a hned Hamletem. K mé radosti a ku pomoci s Jiřím Adamírou. To se ví, že prodírat se spolu Hamletem nás sblížilo; a tak jsme s tímto velikým hercem a aristokratem intelektuálním i etickým zůstali navždy přátelé.
Pak už mne Shakespeare neopouštěl. V různých angažmá jsem v různých překladech inscenoval: Sen noci svatojánské, Veselé paničky Windsorské, Komedii plnou omylů, Macbetha, Othella, Antonia a Kleopatru. Nejbližší mi byl Hamlet a Antonius a Kleopatra. Ti dva to je hymnus na lásku – ne Romeo a Julie, téměř ještě dětí a jejich první milostný zážeh –jedinečný, palčivý a květnatý. Život jim berou nenávist rodů a osudové náhody. Antonius a Kleopatra jsou zralí, jejich láska je monumentem citu a volby. Jí obětují své říše i životy. .. A jako ve všech Shakespearových textech – vesmír postav, vztahů, situací a obrazů nejvyšší poezie…
Shakespearovým Sonetům jsem se přiblížil v překladu Jana Vladislava a dovršil splývání s nimi v přebásnění Martina Hilského. Je skvělým obrazem naší anglistiky, že Sonety jsou od prvního J. V. Sládka přeloženy tolikrát. Vrcholem té řady je ne překlad – ale, ano – přebásnění prof. Hilským, který přetlumočil celé dílo dramatika a básníka W. S. Takové všeobsažné proniknutí do Shakespearova díla a do doby s ním související, cit pro jeviště, hercovu dikci a rozpětí křídel naší mateřštiny dělá ze Shakespeara v podání Hilského unikátní vklad do našeho písemnictví…
Miloš Horanský

S drzostí 16ti let jsem jako HÉRA z Mnoho povyku pro nic vlétla na profesionální jeviště Williamem nepolíbená. Dospělou mě Shakespeare svým nezměrným talentem objal a už nepustil. Byla jsem jeho DESDEMONOU, OLIVIÍ i královnou GERTRUDOU. Zjevením pro mne byly Sonety, nejdřív v překladu Jana Vladislava a pak v překladu Martina Hilského reinkarnátora WS s jeho výsostným rozborem. Mou korunou tvorby WS je RICHARD III. S jakým espritem, hereckými gesty, ironií balancuje tento současník mezi skutečností a zdáním! Chtěla bych ho hrát! Ďábelské, což? Leč vypadá to svatě!
Hana Maciuchová

Martin Hilský (nar. 8. 4. 1943 v Praze)
překladatel, esejista, profesor Univerzity Karlovy (Filozofické fakulty) v Praze.
Patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v r. 1983 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil celé dramatické dílo Williama Shakespeara (tj. celkem 38 her, Sonety a narativní básně). Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady a interpretaci Shakespearova díla obdržel Cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělovanou Nadací Charty 77. Za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech získal Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rok 2002. V roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE). V roce 2011 získal státní cenu za překlad celého Shakespearova díla a prezidentem České republiky mu bylo téhož roku uděleno vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury a školství.
Jeho překlad celého Shakespeara nazvaný William Shakespeare Dílo vyšel v jednom svazku v roce 2011 v nakladatelství Academia. Totéž nakladatelství vydalo v roce 2010 jeho studie a eseje o Shakespearových hrách a básních (Shakespeare a jeviště svět, 2010).
Publikoval zatím více než 60 knih, které se těší zájmu veřejnosti. Jeho překlady Shakespeara hrají česká divadla už třicet let.

Galerie