Ve Viole o viole

Abonomá FOK

Mezi samotnými muzikanty je viola nejčastějším terčem vtipů, ovšem zcela jinak k ní přistoupili básníci a skladatelé. Posloužila jako inspirace pro Karla Hlaváčka, Paula Verlaina či Johanna Sebastiana Bacha.

Hudební i literární viola se zhmotní v umění Jana Vlasáka, Kristiny Fialové a jejího manžela Petra Nouzovského.

Galerie