Žalozpěv pro lehký holky

Účinkuje: Jiří Dědeček

Šanson jako odrhovačka. Písničky Georgese Brassense, Jacquese Brela a Borise Viana v překladech a podání Jiřího Dědečka.

Galerie